A Magyar Szent Korona keletkezése, működése és hagyatéka

Tanulmány

Jelen tanulmány tudományos kutatás célját szolgálja, melyre az 1999.évi LXXVI. törvény a szerzői jogokról „A szabad felhasználás esetei” fejezetében leírtak vonatkoznak.
A közlő engedélyével a szöveges rész saját felhasználásra szabadon kinyomtatható, kereskedelmi forgalomba azonban nem hozható.
A kutatási eredmények véglegesítését követően a tanulmány esetleges kereskedelmi forgalomba hozatalát a szerző önmagának fenntartja.

Első szerkesztés.

Elkezdve: Ürömön 2021. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján.
Lezárva: Bárdudvarnok, Bányán 2021. Karácsonyán

Lejegyezte: Kiss László

 

Köszönet nyilvánítás

Jelen írásmű létrejöttét – az égiek segítségén túl – elsősorban édesanyámnak, Dávid fiamnak és feleségemnek köszönhetem.
Édesanyám önzetlen, minden egót nélkülöző érzelmével megmutatta nekem milyen az igazi Istenanyai szeretet.
Dávid fiam 33 éves földi ittléte során elvezetett Jézus Krisztus megismeréséig.
Feleségem megértő, támogató hozzáállásával segítette az eddigi kutatómunkát és reményeim szerint kitart a beteljesülésig, azaz az írásműben megfogalmazott célok megvalósulásáig.

Köszönettel tartozom továbbá Pap Gábornak, Molnár V. Józsefnek  és Woth Imrének akik tanításaikkal elindítottak Szent Koronánkba rejtett tudás megismerése felé.

A közlő

Tartalomjegyzék